Kraften när det klickar

Lär känna människor med funktionsnedsättning som kan och vill använda sina förmågor. Du som arbetsgivare kan rekrytera riskfritt genom att prova Kanovills rekrytering för inkludering – börja med att hyra den arbetskraft din organisation behöver. Du som anställd kan få ett jobb där du känner dig inkluderad och tillvaratagen – utifrån just dina förmågor.

Kanovill matchar arbetsgivare med arbetssökande och hjälper sedan till att anpassa tjänster och arbetsbeskrivningar. När arbetet är igång finns vi med hela vägen för att stötta och coacha när det behövs. För oss är det avgörande att samarbetet känns tryggt för alla inblandade.

REKRYTERING FÖR INKLUDERING

  • Hållbart och normbrytande
  • Trygghet med coachning för företaget och individen
  • Riskfri modell för sunda företag
  • Ledarskap utvecklas när chefer lär sig leda utanför normen

  • Fokus på människors förmågor

Matchning, stöd och bra arbetsvillkor

Att anställa personal är oftast en central och känslig del i en verksamhet. Men många organisationer saknar erfarenhet av att jobba tillsammans med personer som har en funktionsnedsättning. Det finns frågor om arbetsmiljö, anpassningar och bidrag som kan upplevas krångliga. Kanovills rekrytering för inkludering ger båda parter de bästa förutsättningarna att prova på att jobba tillsammans utan krångel och krav.

MATCHNING

Vi hittar rätt kandidat till rätt arbetsuppgifter och sätter oss in i arbetsplatsens övriga förutsättningar. Ibland behövs det speciella anpassningar, ibland inte.

STÖD

Vi stöttar både den anställde och arbetsledaren på arbetsplatsen. Särskilt i starten men även därefter. Det ska alltid vara lätt att få stöd av Kanovill.

BRA ARBETSVILLKOR

Alla anställda erbjuds lön och övriga arbetsvillkor enligt kollektivavtal. Kanovill har avtal med arbetsgivarorganisationen KFO.