En hållbar framtid för alla

Kanovill är ett ansvarstagande rekryteringsföretag för ansvarstagande företag och organisationer med rekryteringsbehov.

Kanovills utgångspunkt är att de flesta människor kan och vill göra ett bra jobb, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Vi tror också att de flesta arbetsgivare kan och vill ha en socialt hållbar verksamhet där man ser olikheter som tillgångar.

Att låta människor med funktionsvariation stå utanför arbetsmarknaden är ett resursslöseri. Det bidrar dessutom till en snäv samhällsnorm. Kanovill erbjuder rekrytering för inkludering som en möjlighet för företag och organisationer att bryta normerna och omsätta hållbarhetsplanerna i praktiken. Chansen är stor att det kommer påverka hela organisationen positivt.

Vi vill göra det lätt att pröva rekrytering av personer med funktionsnedsättningar och det ska vara riskfritt.

Kanovill arbetar affärsmässigt och långsiktigt genom att driva ett ekonomiskt sunt och stabilt bolag. På så sätt kan vi växa och hjälpa fler individer och arbetsgivare att hitta varandra.

”Vi har en ny kollega som heter Anna. Kontoret har förändrats sedan hon kom, inte bara för att hon gör ett bra jobb utan också för att hon är så pass olik oss andra. Prestigen försvann, ledningen har markerat att man tycker olikheter är bra.”

Bli inspirerad

När ett företag satsar på rekrytering av personer med funktionsnedsättning visar man tilltro till ledarskapet. Ett ledarskap som fungerar bra för personer utanför normen brukar fungera bra för alla medarbetare!

Inspirerande artiklar

Hållbarhet och socialt ansvar, från policy till handling.

Hållbarhet på riktigt – mer än ett ”värdeord” – Läs vidare på foretagande.se

Granskning av hållbarhetsredovisningLäs vidare på pwc.se

Att leda människor utanför normenLäs vidare på hrnytt.se

Företagets syfte är allt viktigareLäs vidare på dagensanalys.se

En jättemöjlighet för sociala företagLäs vidare på hejaolika.se

100 % Anställningsbara
Döva, personer med hörselskador och personer med dövblindhet arbetar inom flertal yrkesbranscher precis som alla andra.
Se Alexander, Elena, Frida, My, Wilda mm i filmen på youtube.com

Med ADHD-kunskaper på arbetsplatsen minskar risken för psykisk ohälsaLäs vidare på suntarbetsliv.se

Få med funktionsnedsättning får jobbLäs vidare på svd.se

Arbetsförmedlingens bedömning för 2019 och på fem års sikt
Prognos:Var finns jobben? – Läs vidare och ladda ner prognosen på arbetsformedlingen.se

10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Läs vidare på globalamalen.se

Talanger väljs bort när fördomar styr rekryteringsprocessenLäs vidare på motivation.se

Låt oss berätta mer

**Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Privacy Policy.

Har du frågor?

Ring oss!

Eller be oss ringa dig